Arhavililer Vakfı Arhavi Köy ve Mahalle Temsilciliği Yönetmeliği 01. AMAÇ Arhavililer Vakfı Yönetim Kurulu, vakfın tüzüğü gereği, Arhavililerin kültürel, sosyal ve ekonomik yönden gelişmelerini sağlamak, eğitim, sağlık,spor, turizm ve sanayi dallarında faaliyet göstererek Arhavi ve Arhavililerin kalkınmalarını sağlamak vb. amaçları doğrultusunda;
  • Arhavi’ye gönül veren Arhavililer’i bir araya getirmek,

  • Güç birliği ile, Arhavi’nin ve Arhavililerin ekonomik ve sosyal olarak gelişmesine ve sorunlarına çözüm üretilmesine katkıda bulunmak,

  • Kültür ve gelenekleri çağdaş anlamda sürdürmek,

  • Arhavililer arasında sağlıklı ve sıkı iletişimi sağlamak,

  • Arhavililer’ in eğitime olan ilgisini sürekli kılarak, eğitimli insan sayısının çoğalmasına katkıda bulunarak, geçmişimizden geleceğe devam eden eğitimli, kültürlü, başarılı, çağdaş Arhavili insan yetiştirme geleneğini sürdürmek, olan misyonu ile;

  • Nitelikli insan kaynağına öncelik veren,

  • Birlik, beraberlik, dayanışma ile bilgi ve düşünce üretme ortamı hazırlayan,

  • Bilgiyi, olanakları üreten ve paylaşan verimli bir ortam yaratan,


vizyonu çerçevesinde;

yapmaya çalıştığı veya yapacağı girişim, organizasyon ve etkinliklerin daha etkin, başarılı ve sağlıklı gerçekleşmesi, iletişimin ve katılımın sağlam, güçlü, sürekli ve canlı olması amacıyla Arhavi Köy ve Mahalle Temsilciliği’ ni kurmuştur. 02.KAPSAM Bu yönetmelik, Arhavililer Vakfı’ nın Bölge ve Arhavi Köy ve Mahalle Temsilcilikleri’ nin, kurulması, gereğinde kapatılması, temsilcilerin seçimi, atanması, görev, yetki ve sorumlulukları ile denetim esaslarını kapsar. 03. TANIMLAR ve KISALTMALAR Bu yönetmelikte adı geçen ;
“VAKIF” Arhavililer Vakfını,
“Yönetim Kurulu” Arhavililer Vakfı Yönetim Kurulunu,
“Hemşeri” Arhavi ilçesinde veya ilçe dışında ikamet eden, yaşayan,çalışan Arhavi nüfusuna kayıtlı veya kökenli vatandaşlarımızı,
“Bölge Temsilci” Arhavililer Vakfının hemşerilerinin yoğunlaştığı yurdumuzun il,ilçe ve bölgelerindeki, Arhavi nüfusuna kayıtlı veya kökenli hemşerilerinin arasından belirlediği vakıf bölge temsilcisini,
“Temsilci” Arhavililer Vakfının, Arhavi’de bulunan 30 adet Köy ve 7 adet Mahalle nüfusuna kayıtlı veya kökenli, önceliği Ankara’ da ikamet eden hemşerilerinin arasından belirlediği vakıf köy temsilcilerini, belirtir. 04. KURULUŞ 04.01. Vakıf, hemşerilerinin yoğunlukla yaşadığı yurdumuzun il, ilçe ve bölgelerinde amaçları doğrultusunda vakıf-hemşeri ve hemşerilerinin birbirleri ile ilişkilerini geliştirmek, iletişimlerini güçlü, sürekli ve canlı tutmak amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla vakıf bölge ve köy ve mahalle temsilciliği kurabilir.

04.02. Vakıf ve Köy temsilcileri, bir (1) temsilci ve gerektiğinde bir (1) yardımcısından oluşur.

04.03. Temsilciliğin kurulmasına, temsilcinin kim olacağına, sayısına yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulu kendisinin yapmayı uygun gördüğü inceleme ve araştırmaları sonucunda veya kendisinden talep edilmesi halinde, durumu değerlendirir, gerek gördüğü durumda temsilciliği kurar veya belirler. Yönetim Kurulu bu konudaki başvuruları en geç 15 gün içinde karara bağlar.

04.04. Yönetim kurulu temsilci seçeceği adayların, yöremizin gelenek ve göreneğini iyi bilen, kültürüne, geleneklerine bağlı, toplum tarafından sevilen ve sayılan, kolay iletişim kurabilen ve sağlayabilen, hemşerileri tarafından kabul görmüş, iletişim teknolojilerini kullanabilen, yüz kızartıcı suç işlememiş, toplumun ahlak değerlerine ters düşmemiş ve düşmeyen özelliklere ve yeteneğe sahip hemşeri olmasını tercih eder ve bu kişiler arasından seçimini yapar.

04.05. Temsilcilerin görev süreleri yönetim kurulu görev süresi ile sınırlıdır. Vakıf Genel Kurulu sonucu oluşacak yeni yönetim kurulu yeniden atama yapar veya temsilcilerin süresini devam ettirir.

04.05. Yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda, özellikle temsilcinin yönetmeliğin 04.04 maddesindeki değerlerin dışında hareket etmesi veya görevlerini zamanında ve tam yapamaması durumunda temsilciyi görevden alır ve yerine başkasını atar.

04.06. Görevden ayrılmak isteyen temsilciler ve/veya yardımcıları, Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunmak zorundadır. 05. TEMSİLCİLERİN GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI 05.01. Köy temsilcileri olanaklı olduğu sürece, mevcut 30 köy ve 7 mahalle olmak üzere ve tercih olarak vakıf merkezinin bulunduğu Ankara’da yaşayan toplam 37 temsilciden oluşur.

05.02. Yönetim kurulu, temsilci sayısının yeterli sayıda olmaması durumunda bir temsilciyi kendi köyüne komşu köyleri de kapsayacak şekilde görevlendirebilir.

05.03. Köy temsilcileri yönetim kuruluna karşı sorumludur.

05.04. Köy temsilcileri yönetim kurulu programının kendi sorumluluk alanındaki kısmının gerçekleştirilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapar;vakıf çalışma programı ve yönetim kurulu kararları ve bilgisi dışında, vakıf adına herhangi bir etkinlikte ve duyuruda bulunamaz.

05.05. Köy temsilcileri öncelikli olarak Ankara ilinde ve sonraki aşamada tüm yurt içinde ve yurt dışında kendi köyünden olan hemşerilerinin sayısını, iletişim adreslerini ve diğer bilgilerini toparlar ve yönetim kuruluna bildirir.

05.06. Köy temsilcileri, hemşeri-vakıf iletişimi sağlar, vakıf etkinliklerini hemşerilerine duyurmak ve katılımı sağlamakla görevlidir.

05.07. Köy temsilcileri, vakıf çalışmaları ile ilgili hemşerilerin eleştiri ve önerilerini, her türlü özel, toplumsal ve ekonomik sorunlarını belirleyip, yönetim kurulu toplantılarında veya yazılı olarak iletmekle görevlidir.

05.08. Köy temsilcileri, vakıf yayın organlarının hemşerilere ulaştırılması okunması, yayın organlarına yazı yazabilecek hemşerilerimizden yazı talep edilmesini, yayın ve iletişim organlarına reklam alınması vb. konularında katkıda bulunur.

05.09. Köy temsilcileri, muhtarlarla sürekli iletişim halinde olur, köyün ve hemşerilerin her türlü özel, toplumsal ve ekonomik sorunlarının en hızlı şekilde öğrenilmesini sağlayıp, yönetim kurulu toplantılarında veya yazılı olarak iletmekle görevlidir.

05.10. Köy temsilcileri, bilgilendiği ihtiyaç ve sorunların çözümlerine yönelik öneri ve projeleri hemşerileri ile bir arada üreterek yönetim kuruluna sunar.

05.11. Vakfın düzenlediği gece, piknik, toplantı, sergi, seminer, sempozyum, çalıştay vb. etkinliklerle, sosyal ve turistik gezilerin ve etkinliklerin düzenlenmesine katkı ve katılımı sağlar. 06. DİĞER HÜKÜMLER Bütçe

06.01. Arhavililer Vakfı örgütlenmesi gönüllülük ve özverili çalışma ilkelerine dayalı bir örgütlenmedir. Bu nedenle Köy temsilcileri de bu ilkelere bağlı kalarak çalışırlar. Köy temsilciliği görevi için vakıf bütçesinden hiçbir şekilde herhangi bir kaynak aktarılmaz. Ancak üretilecek ve uygulanabilir proje ve etkinlik çalışmalarında eğer bir harcama gereksinimi doğarsa yönetim kurulundan görüş ve yazılı onay almak şartı ile harcama yapılabilir

06.02. Bu yönetmelik, Arhavililer Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.


Tasarım 2009 © Piramid A.Ş.www.piramid.com.tr
Arhaviler Vakfı Facebook'ta Arhaviler Vakfı Facebook Sayfası Vakfımızın resmi facebook sayfası yanınlanmaya başlamıştır. Vakıf etkinlikleri ile ilgili duyurular, Arhavi ve Arhavililerden haberlerler ile Arhavililerin çeşitli paylaşımlarını bu sayfada bulabilirsiniz.

Tüm hemşehrilerimizi sayfamızı beğenmeye davet ediyoruz!

facebook.com/arhavililervakfi
Arhavi'de Hava Arhavi Hava Durumu


Aramızdan Ayrılanlar

Vefat

13.02.2020Hemşehrimiz Yemişlik Mahallesinden
SEDAT ÖZKAZANÇvefat etmiştir.

Merhumun cenazesi, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara Karşıyaka caminde kılınacak ikindi namazını takiben defnedilecektir.
Yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vefat

15.02.2019Hemşehrimiz
ALİ RIZA KABABULUTvefat etmiştir.

Merhumun cenazesi, 16 Şubat 2019 Cumartesi günü HENDEK/ SAKARYA HÜSEYİN ŞEYH KÖYÜ caminde kılınacak öğle namazını takiben defnedilecektir.
Yakınlarına başsağlığı dileriz.

23.12.2018Hemşehrimiz
Arhavililer Vakfı Eski Başkanlarından
Atila Akyıldız'ın AnnesiNefize AKYILDIZvefat etmiştir.

Merhumenin cenazesi, 24 Aralık 2018 Pazartesi günü Ankara Karşıyaka Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığında defnedilecektir.
Yakınlarına başsağlığı dileriz.

11.12.2018Hemşehrimiz Arhavi Ortacalar Köyü'nden Müzeyyen (ÖZTÜRK) ZAİMvefat etmiştir.

Merhumenin cenazesi, 12 Aralık 2018 Çarşamba günü Arhavi Yeni Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Ortacalar Köyü'nde Aile Mezarlığında defnedilecektir.
Yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vefat

03.08.2018Vakıf üyemiz, Cem ve Cahit CEBECİ'nin babaları Hayati CEBECİvefat etmiştir.

Merhumun cenazesi, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Arhavi Nerkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kavak Köyü'nde Aile Mezarlığında defnedilecektir.
Yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vefat

2.06.2018Hemşehrimiz Merhume Sabriye GÜVEN ve Merhum Mehmet GÜVEN'in kızı, Emekli İngilizce Öğretmeni ve YazarZerrin (Güven) TIĞLIOĞLUvefat etmiştir.

Merhumenin cenazesi, 22 Haziran 2018 Cuma günü Bursa Emir Sultan Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Mudanya İlçesi Kumyaka (Siği) Köyü Mezarlığında defnedilecektir.
Yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vefat

14.05.2018Hemşehrimiz Rahmetli Fevzi BÜYÜKLÜOĞLU'nun eşiEmine BÜYÜKLÜOĞLUvefat etmiştir.

Merhumenin cenazesi, 15 Mayıs 2018 Salı günü Ankara Karşıyaka Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığında defnedilecektir.
Yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vefat

22.03.2018Hemşehrimiz Küçükköy Köyü'nden (Suhulet)Rıfkı GÜRvefat etmiştir.

Merhumun cenazesi, 23 Mart 2018 Cuma günü Ankara Karşıyaka Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığında defnedilecektir.
Yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vefat

29.01.2018Hemşehrimiz Yemişlik Mahallesi eşrafından Kaan Altun ve Filiz Altunun kızları, Reşat Altun un torunu, Hikmet Yıldız Necdet Yıldız Hakan Altun un YeğenleriDamla Tuana Altunvefat etmiştir.

Merhumenin cenazesi, 30 Ocak 2018 Salı günü Ankara Karşıyaka Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığında defnedilecektir.
Yakınlarına başsağlığı dileriz.

Vefat

12.01.2018HemşehrimizGalip KOCAMANvefat etmiştir.

Merhumun cenazesi, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Ankara Karşıyaka Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığında defnedilecektir.
Yakınlarına başsağlığı dileriz.

Fotoğraf Galerileri

Vakfımızın etkinlileri ile ilgili fotoğraflar web sayfamızda yayınlanmaktadır.

Fotoğraflara erişmek için burayı tıklayın !
Arhavililer Evine Kavuştu

40 YILLIK ÖZLEM BİTTİ!

Sıkıntılı da olsa, borç ile de olsa bitti…

3 Mayıs 2006 günü Vakfımız yılların sıkıntısı ve yorgunluğuna rağmen önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Devamı için tıklayınız...

Yeni Kitabımız

Kültür üzerine yeni kitabımız:

ARHAVİ HALKBİLİM ARAŞTIRMASI

TARİH•KÜLTÜR•İNSAN

Devamı için tıklayın...

Tanıtım

Web sitemizde hemşehrilerimizin tanıtımları yayınlanacaktır. İlgilenenlerin vakfımıza başvurmaları gerekmektedir.

Arhavililer Vakfı Yönetim Kurulu

Bağlantılar

Arhavi Belediyesi Arhavi Sitesi