KURUCU YÖNETİM KURULU (13.01.1996-19.11.1997)
 • Ertan GİRİTLİOĞLU

  Ertan GİRİTLİOĞLU

  Başkan
 • M.Yaşar VURAL

  M.Yaşar VURAL

  Başkan Yardımcısı
 • Adnan KORKMAZ

  Adnan KORKMAZ

  Genel Sekreter
 • Ergün YÜZÜNCÜOĞLU

  Ergün YÜZÜNCÜOĞLU

  Mali Sekreter
 • Kağan ALTUN

  Kağan ALTUN

  Üye
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ (20.11.1997–16.01.1998)
 • Ertan GİRİTLİOĞLU

  Ertan GİRİTLİOĞLU

  Başkan
 • M.Yaşar VURAL

  M.Yaşar VURAL

  Başkan Yardımcısı
 • Adnan KORKMAZ

  Adnan KORKMAZ

  Genel Sekreter
 • Ergün YÜZÜNCÜOĞLU

  Ergün YÜZÜNCÜOĞLU

  Mali Sekreter
 • Faruk ŞEKER

  Faruk ŞEKER

  Üye
1. OLAĞAN GENEL KURUL (17.01.1998-24.11.2001)
 • Ertan GİRİTLİOĞLU

  Ertan GİRİTLİOĞLU

  Başkan
 • M.Yaşar VURAL

  M.Yaşar VURAL

  Başkan Yardımcısı
 • Adnan KORKMAZ

  Adnan KORKMAZ

  Genel Sekreter
 • Ergün YÜZÜNCÜOĞLU

  Ergün YÜZÜNCÜOĞLU

  Mali Sekreter
 • Faruk ŞEKER

  Faruk ŞEKER

  Üye
2. OLAĞAN GENEL KURUL (25.11.2001-17.03.2003)
 • Atilla AKYILDIZ

  Atilla AKYILDIZ

  Başkan
 • Osman Nuri ÖZKAN

  Osman Nuri ÖZKAN

  Başkan Yardımcısı
 • Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Genel Sekreter
 • Sinan ERKAN

  Sinan ERKAN

  Mali Sekreter
 • Mustafa Kemal ÖZKAZANÇ

  Mustafa Kemal ÖZKAZANÇ

  Üye
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ (18.03.2003-10.06.2003)
 • Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Başkan
 • Mustafa Kemal ÖZKAZANÇ

  Mustafa Kemal ÖZKAZANÇ

  Başkan Yardımcısı
 • Osman Nuri ÖZKAN

  Osman Nuri ÖZKAN

  Genel Sekreter
 • Sinan ERKAN

  Sinan ERKAN

  Mali Sekreter
 • Atilla AKYILDIZ

  Atilla AKYILDIZ

  Üye
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ (11.06.2003-27.10.2003)
 • Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Başkan
 • Mustafa Kemal ÖZKAZANÇ

  Mustafa Kemal ÖZKAZANÇ

  Başkan Yardımcısı
 • Osman Nuri ÖZKAN

  Osman Nuri ÖZKAN

  Genel Sekreter
 • Sinan ERKAN

  Sinan ERKAN

  Mali Sekreter
 • Ali İlker KARAOSMANOĞLU

  Ali İlker KARAOSMANOĞLU

  Üye
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ (28.10.2003-19.11.2003)
 • Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Başkan
 • Osman Nuri ÖZKAN

  Osman Nuri ÖZKAN

  Genel Sekreter
 • Sinan ERKAN

  Sinan ERKAN

  Mali Sekreter
 • Ali İlker KARAOSMANOĞLU

  Ali İlker KARAOSMANOĞLU

  Üye
 • Yakup GİRİTLİOĞLU

  Yakup GİRİTLİOĞLU

  Üye
GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ (20.11.2003–28.11.2004)
 • Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Başkan
 • Adnan KORKMAZ

  Adnan KORKMAZ

  Başkan Yardımcısı
 • Osman Nuri ÖZKAN

  Osman Nuri ÖZKAN

  Genel Sekreter
 • Sinan ERKAN

  Sinan ERKAN

  Mali Sekreter
 • Erdoğan ÖZKAZANÇ

  Erdoğan ÖZKAZANÇ

  Üye
3.OLAĞAN GENEL KURUL (29.11.2004-27.06.2005)
 • Adnan KORKMAZ

  Adnan KORKMAZ

  Başkan
 • Kemal ÖZBIYIK

  Kemal ÖZBIYIK

  Başkan Yardımcısı
 • Hasan Sıtkı Özkazanç

  Hasan Sıtkı Özkazanç

  Genel Sekreter
 • Mustafa ÇELENK

  Mustafa ÇELENK

  Mali Sekreter
 • Osman Şahin

  Osman Şahin

  Üye
1.OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL (28.06.2005-09.08.2005)
 • Hasan Tahsin AKŞİRİN

  Hasan Tahsin AKŞİRİN

  Başkan
 • Ali İlker KARAOSMANOĞLU

  Ali İlker KARAOSMANOĞLU

  Başkan Yardımcısı
 • Hasan ARSLAN

  Hasan ARSLAN

  Genel Sekreter
 • Mesut Hakan KORKMAZ

  Mesut Hakan KORKMAZ

  Mali Sekreter
 • Adnan KORKMAZ

  Adnan KORKMAZ

  Üye
GÖREV DEĞİŞİMİ (10.08.2005-21.11.2005)
 • Hasan Tahsin AKŞİRİN

  Hasan Tahsin AKŞİRİN

  Başkan
 • Ali İlker KARAOSMANOĞLU

  Ali İlker KARAOSMANOĞLU

  Başkan Yardımcısı
 • Hasan ARSLAN

  Hasan ARSLAN

  Genel Sekreter
 • Mesut Hakan KORKMAZ

  Mesut Hakan KORKMAZ

  Mali Sekreter
 • Kazım İlker GİRİTLİOĞLU

  Kazım İlker GİRİTLİOĞLU

  Üye
GÖREV DEĞİŞİMİ (22.11.2005–27.01.2006)
 • Kazım İlker GİRİTLİOĞLU

  Kazım İlker GİRİTLİOĞLU

  Başkan
 • Ali İlker KARAOSMANOĞLU

  Ali İlker KARAOSMANOĞLU

  Başkan Yardımcısı
 • Hasan ARSLAN

  Hasan ARSLAN

  Genel Sekreter
 • Mesut Hakan KORKMAZ

  Mesut Hakan KORKMAZ

  Mali Sekreter
 • Hasan Tahsin AKŞİRİN

  Hasan Tahsin AKŞİRİN

  Üye
2.OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL (28.01.2006-03.12.2007)
 • Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Başkan
 • Mesut Hakan KORKMAZ

  Mesut Hakan KORKMAZ

  Başkan Yardımcısı
 • Metin BİLGİN

  Metin BİLGİN

  Genel Sekreter
 • Kazım İlker GİRİTLİOĞLU

  Kazım İlker GİRİTLİOĞLU

  Mali Sekreter
 • Mustafa ÇELENK

  Mustafa ÇELENK

  Üye
4.OLAĞAN GENEL KURUL (04.12.2007-11.12.2010)
 • Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Rıfat Özcan BAŞKAZANCI

  Başkan
 • Cavit BİLEN

  Cavit BİLEN

  Başkan Yardımcısı
 • Osman Nuri ÖZKAN

  Osman Nuri ÖZKAN

  Genel Sekreter
 • Mehmet ŞALAP

  Mehmet ŞALAP

  Mali Sekreter
 • Mesut Hakan KORKMAZ

  Mesut Hakan KORKMAZ

  Üye
5.OLAĞAN GENEL KURUL (12.12.2010-30.11.2013)
 • Mustafa Kemal ÖZKAZANÇ

  Mustafa Kemal ÖZKAZANÇ

  Başkan
 • İ.Muzaffer ÖZBAY

  İ.Muzaffer ÖZBAY

  Başkan Yardımcısı
 • Adnan KORKMAZ

  Adnan KORKMAZ

  Genel Sekreter
 • Kayhan GİRİTLİOĞLU

  Kayhan GİRİTLİOĞLU

  Mali Sekreter
 • Metin BİLGİN

  Metin BİLGİN

  Üye
6.OLAĞAN GENEL KURUL (01.12.2013-17.12.2016)
 • Kayhan GİRİTLİOĞLU

  Kayhan GİRİTLİOĞLU

  Başkan
 • Sinan ERKAN

  Sinan ERKAN

  Başkan Yardımcısı
 • İ.Muzaffer ÖZBAY

  İ.Muzaffer ÖZBAY

  Genel Sekreter
 • Kayhan SURAT

  Kayhan SURAT

  Mali Sekreter
 • Hüseyin BÜYÜKLÜOĞLU

  Hüseyin BÜYÜKLÜOĞLU

  Üye
7.OLAĞAN GENEL KURUL (18.12.2016-15.12.2019)
 • Kayhan GİRİTLİOĞLU

  Kayhan GİRİTLİOĞLU

  Başkan
 • Fatma ÇORBACIOĞLU

  Fatma ÇORBACIOĞLU

  Başkan Yardımcısı
 • Merih LAKERTA

  Merih LAKERTA

  Genel Sekreter
 • Şinasi TOROMAN

  Şinasi TOROMAN

  Mali Sekreter
 • Hüseyin BÜYÜKLÜOĞLU

  Hüseyin BÜYÜKLÜOĞLU

  Üye
8.OLAĞAN GENEL KURUL (16.12.2019-...)
 • Kayhan GİRİTLİOĞLU

  Kayhan GİRİTLİOĞLU

  Başkan
 • Fatma ÇORBACIOĞLU

  Fatma ÇORBACIOĞLU

  Başkan Yardımcısı
 • Merih LAKERTA

  Merih LAKERTA

  Genel Sekreter
 • Şinasi TOROMAN

  Şinasi TOROMAN

  Mali Sekreter
 • Hüseyin BÜYÜKLÜOĞLU

  Hüseyin BÜYÜKLÜOĞLU

  Üye